آرشیو اخبار

تا چهار سال دیگر آمریکا مقام نخست اقتصاد جهانی را از دست می دهد/ ایران با سه پله صعود در رده پانزدهم

تا چهار سال دیگر آمریکا مقام نخست اقتصاد جهانی را از دست می دهد/ ایران با سه پله صعود در رده پانزدهم

بسپار/ ایران پلیمر به گفته پایگاه آماری صندوق بین المللی پول، تا چهار سال دیگر چین نخستین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود و ایران نیز با سه پله صعود در رده پانزدهم بزرگ ترین اقتصادهای جهان قرار خواهد گرفت.

شنبه, 20 مرداد,1397
لطفا تنظیمات را ویرایش و ذخیره نمایید
دی ان ان